Krada

Referentni broj: 25262
Krada: 02.10.2019
Mjesto: Hamburg
Zemlja: Njemačka
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

model: HONDA BF 50 DLRTU
proizvođač: HONDA MARINE
KS: 50
broj motora: BEBEJ-1008658
godina proizvodnje: 2002
gorivo: Benzin
© MCS Marine Claims Service 2020
Imprint Privacy Policy Prijava krađe