Krada

Referentni broj: 36294
Krada: 13.12.2019
Mjesto:
Zemlja:
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: YAMAHA F 50 HETL
Proizvođač: YAMAHA MOTORS (Japan)
KS: 50
Broj motora: 6C1-L-1065978
Godina proizvodnje: N/A
Gorivo: Benzin
© MCS Marine Claims Service 2021
Imprint Privacy Policy Prijava krađe