Krada

Referentni broj: 42443
Krada: 14.11.2021
Mjesto: Horsens
Zemlja: Danska
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: YAMAHA F 150 LB
Proizvođač: YAMAHA MOTOR CO. (Japan)
KS: 150
Broj motora: 63P-1249511
Godina proizvodnje: 2021
Gorivo: Benzin
© MCS Marine Claims Service 2022
Imprint Privacy Policy Prijava krađe