Krada

Referentni broj: 43053
Krada: 25.01.2022
Mjesto: Groß Kreutz
Zemlja: Njemačka
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: MERCURY F 60 ELPT CT
Proizvođač: MERCURY MARINE (Sjedinjene Američke Države)
KS: 60
Broj motora: 1C624775
Godina proizvodnje: N/A
Gorivo: Benzin
Boje hood: crn
Boje shaft: crn
© MCS Marine Claims Service 2023
Imprint Privacy Policy Prijava krađe