Krada

Referentni broj: 43562
Krada: 19.02.2022
Mjesto: Hamburg
Zemlja: Njemačka
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: MERCURY F 3.5 MH
Proizvođač: MERCURY MARINE (Sjedinjene Američke Države)
KS: 3.5
Broj motora: 0R855549
Godina proizvodnje: 2018
Gorivo: Benzin
Boje hood: plav
Boje shaft: crn
© MCS Marine Claims Service 2023
Imprint Privacy Policy Prijava krađe