Krada

Referentni broj: 45804
Krada: 04.10.2022
Mjesto: Egaa
Zemlja: Danska
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: YAMAHA F 5 AMHL
Proizvođač: YAMAHA MOTOR CO (Japan)
KS: 5
Broj motora: 6BW-L-1018682
Godina proizvodnje: 2016
Gorivo: Benzin
© MCS Marine Claims Service 2022
Imprint Privacy Policy Prijava krađe