Krada

Referentni broj: 46273
Krada: 06.11.2022
Mjesto: Hamburg
Zemlja: Njemačka
Nagrada:

O nagradi se mora pregovarati.

Vanbrodski motor:

Model: F 175 AETL
Proizvođač: YAMAHA MOTOR CO (Japan)
KS: 175
Broj motora: 6FA-10022845
Godina proizvodnje: N/A
Gorivo: Benzin
© MCS Marine Claims Service 2022
Imprint Privacy Policy Prijava krađe