Stöld

Referensnummer: 41595
Stöld: 23.09.2021
Stad / ort: Gdańsk
Land: Polen
Belöning:

10% av återvunna värden

Utombordsmotor:

Modell: SUZUKI DF 60
Tillverkare: SUZUKI MOTOR CO,. (Japan)
HK: 60
Motornummer: 06002F-811481
Tillverkningsår: 2018
Bränsle: Bensin
© MCS Marine Claims Service 2022
Imprint Privacy Policy Stöldmeddelande