Stöld

Referensnummer: 45322
Stöld: 29.08.2022
Stad / ort: Holstebro
Land: Danmark
Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Jet Ski:

Modell: KAWASAKI ULTRA 300 LX
Tillverkare: KAWASAKI (Japan)
Namn: N.N.
Tillverkningsår: 2015
Registreringsnummer: N/A
Mått: 3.37 m x 1.2 m
Skrovnummer / WIN: NL-ECB02580C515

Material:

Skrov: GFP

Färger:

Skrov: vit, svart
Säte: svart, grå
© MCS Marine Claims Service 2024
Imprint Privacy Policy Stöldmeddelande