Stöld

Referensnummer: 45786
Stöld: 07.10.2022
Stad / ort: Pottum (Wiesensee)
Land: <okänd>
Belöning:

En belöning måste förhandlas fram.

Segelbåt:

Modell: 420ER
Tillverkare: LANAVERRE
Namn: Sausewind
Tillverkningsår: 1976
Registreringsnummer: N/A
Mått: 4.2 m x 1.68 m
Skrovnummer / WIN: G21648

Material:

Skrov: GFP
© MCS Marine Claims Service 2022
Imprint Privacy Policy Stöldmeddelande